Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie
1
2
3
4
„Teatr historyczny – od fascynacji do edukacji” - Projekt Społecznik 2018

Król JagiełłoFundacja realizuje projekt, którego celem jest przeprowadzenie dziesięciu "Żywych Lekcji Historii", których uczestnikami będzie łącznie ok. 800 uczniów szkół podstawowych z terenu 3 powiatów: M.Szczecin, polickiego i gryfińskiego. Te niezwykle interesujące lekcje będą zrealizowane przez jeden z najbardziej znanych teatrów historycznych – Chorągiew Komturstwa Gniewskiego. Jego założyciel to jeden z pomysłodawców i realizatorów największej w Europie inscenizacji – "Bitwy pod Grunwaldem".

Chcesz przeczytać więcej?
Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem...