Energia odnawialna

To bardzo ważne zagadnienie, które ma znaczący wpływ na stan środowiska. Korzystając z naturalnych zjawisk, takich jak wiatr, promienie słoneczne, nurt rzek, czy ciepło ziemi; możemy otrzymać energię możliwą do zamiany np. na prąd lub ciepło. To najlepsza alternatywa dla wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla.

Fenomen odnawialnych źródeł energii (OZE) polega na tym, że traktuje się je jako niewyczerpalne, to znaczy, że korzystanie z nich nie powoduje żadnych deficytów surowcowych. Wręcz przeciwnie – coraz większa popularność tych źródeł, daje wymierne korzyści w ochronie środowiska: zmniejsza się emisja dwutlenku węgla i substancji powstających przy spalaniu ropy naftowej i jej pochodnych. W konsekwencji, nie powiększa się dziura ozonowa i produkujemy mniej zanieczyszeń. Odnawialna jest energia:

W Polsce popularność OZE stale rośnie. Obecnie, najbardziej popularne są farmy wiatrowe, biomasa oraz hydroenergetyka. W całości, odnawialna energia stanowi ok. 4,2% całkowitego zapotrzebowania kraju.

Najwięcej farm wiatrowych jest w Polsce północno-zachodniej. Bezkonkurencyjnym liderem jest województwo zachodniopomorskie, które z wiatru jest w stanie „wyprodukować” blisko 717 megawatów energii. Drugi w kolejności region (woj. pomorskie) pozyskuje jej znacznie mniej – ok. 247 megawatów.