Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

Projekt "Pamięć 1945"

Trwają prace nad rozszerzeniem naszej strony pamiec1945.pl o nowe cmentarze.

Dzięki dofinansowaniu z VII otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, mogliśmy rozpocząć prace nad rozszerzeniem naszej strony o nowe cmentarze, tym razem z regionu województwa pomorskiego. W okresie od 1.07.2018 r. do 30.10.2018 r. będziemy udawać się do miejsc pochówku żołnierzy radzieckich na ziemiach Pomorza.

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich

Dzięki projektowi odwiedzimy 12 cmentarzy z Pomorza. Jest dla nas ogromną radością, iż możemy kolejny raz podjąć się nie tylko skatalogowania tych miejsc, ale tez uwiecznienia polskiej, wypływającej z serca starannej opieki nad tymi miejscami. Dodatkową motywacją do działań w tym zakresie są tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do popularyzacji wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, a także do wzajemnego przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń. Wierzymy że będzie to istotna cegiełka w niełatwej misji prowadzenia dialogu i budowania więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej.

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)