Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

„Teatr historyczny – od fascynacji do edukacji” - Projekt Społecznik 2019

W paździeniku 2019 roku rzeprowadziliśmy kolejną edycję "Żywych Lekcji Historii", których uczestnikami było łącznie ok. 600 uczniów szkół z terenu 3 powiatów: Miasta Szczecin, polickiego, gryfińskiego. Pokazowe lekcje zostały zrealizowane przez jeden z najbardziej znanych teatrów historycznych – Chorągiew Komturstwa Gniewskiego. Jego założyciel to jeden z pomysłodawców i realizatorów największej w Europie imprezy epoki średniowiecza – "Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem". Teatr odtwarza rozmaite okresy historyczne i militarne dbając o najdrobniejsze detale.

Żywe Lekcje Historii

W trakcie zajęć poruszyliśmy zagadnienia powstań narodowo-wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło dzieciom i młodzieży określenie charakteru i różnic między np. powstaniem listopadowym a styczniowym. Poznajły one także rolę kosynierów i wojsk Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkały postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach traumatycznych doświadczeń Polaków spotkać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol odzyskania Niepodległości.

Żywe Lekcje Historii

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6-18 lat, bowiem ta grupa wiekowa jest jedną z najbardziej otwartych na nową wiedzę. Naturalna dla tego wieku „ciekawość świata” i różnych procesów, pozwoli rozbudzić ich świadomość narodową, obywatelską i kulturową oraz wykreować pożądane postawy względem ojczyzny i jej spuścizny (pielęgnowania polskości). To także dobry czas do uczenia szacunku i oddawania należnego honoru bohaterom narodowym. Mamy nadzieję na kolejne edycje projektu w przyszłości. Zobaczcie film mówiący o lekcjach "Ku Niepodległej".

Stopka_Społecznik

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)