Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

Cele działalności

Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych działalność fundacji może również wykraczać poza granice kraju.

Celem działalności jest:

  • Promocja regionów, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, wraz z jego walorami turystycznymi.
  • Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach danego regionu oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
  • Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów naturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizację imprez publicznych jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe, służące promocji regionu.
  • Wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących region Zachodniopomorski.
  • Współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów.
  • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  • Publikacje w internecie i prowadzenie własnych portali internetowych.
  • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)