Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

O nas

Nasza fundacja została zarejestrowana 28.03.2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000012345. Tworzą ją osoby skupione wokół działań mających na celu rozwój turystyki, świadomości regionalnej i kształtowania historycznego ducha w polskim społeczeństwie.

Od początku naszej działalności propagujemy treści historyczne i dbamy o turystyczny wymiar wydarzeń, które organizujemy, współtworzymy, oraz jesteśmy pomysłodawcami. Podejmujemy współpracę z lokalnymi samorządami, firmami komercyjnymi, przedsiębiorcami, a także innymi organizacjami ze sfery rządowej i pozarządowej. Nasze działania można dostrzec niemal we wszystkich regionach Polski, bez względu na porę roku.

Zaangażowanie w rozwój regionów i ich walorów turystycznych, jak również podtrzymywanie świadomości narodowej, przejawia się także w wydawnictwie publikacji o tej samej tematyce, opracowywaniu materiałów promocyjnych oraz kierowaniu działaniami marketingowymi. Sami również bierzemy czynny udział w wydarzeniach zarówno jako rekonstruktorzy słynnych bitew, jak i reporterzy uwieczniający całość za pomocą aparatów fotograficznych.

Wykorzystany w naszym godle rysunek Bielika zwyczajnego nawiązuje do regionu zachodniopomorskiego, z którego się wywodzimy.  Tutaj bowiem ptak ten występuje najliczniej.

Każdy członek fundacji godnie reprezentuje ją swoją postawą i uczestnictwem w wydarzeniach na terenie całego kraju oraz poza jego granicami mając na uwadze cele statutowe fundacji i dobro tych, dla których fundacja powstała.

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)