Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

Bądź EKO

Celem projektu "Bądż EKO" była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia ekologicznego z elementai promującymi właściwe postępowanie z odpadami.

Dzięki operacji na stronie Fundacji Rozwoju Regionalnego Bielik powstała specjalna zakładka pt.” Bądź EKO”. Znajdziemy na niej informacje, które pomagają kształtować świadomość oraz postawy proekologiczne.

Dodatkowo w ramach tej strony zorganizowany został Quiz, do którego przystąpili gimnazjaliści z zachodniopomorskich szkół. Wcześniej odbył się nabór zgłoszeń, który obejmował wszystkie gimnazja  z regionu. Quiz miał zachęcić uczniów do poszerzenia lub utrwalenia swojej ekologicznej wiedzy.

Nagrody – Bądź EKO

Szczesliwymi zwycięzcami okazali się:

  •  Ada Kaniewska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu –  I miejsce w kategorii indywidualnej,
  • Radosław Bołtryk z Publicznego Gimnazjum w Marianowie im. poety ks. J. Twardowskiego – II miejsce w kategorii indywidualnej,
  • Natalia Nowaczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie – III miejsce w kategorii indywidualnej
  • Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie – w kategorii najlepsza szkoła.

Był to pierwszy projekt realizowany przez nas w ramach dotacji udzielanej bez trybu konkursowego, którą przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (poprzez Wydział Ochrony Środowiska).

Wręczenie nagród


Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)