Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

By powietrze było lepsze!

By powietrze było lepsze! – taki tytuł nosił projekt, który udało nam się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie promowało proekologiczne zachowania w zakresie ochrony powietrza ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia niskiej emisji.

W ramach tego zadania zorganizowaliśmy plenerowe warsztaty ekologiczne dla grupy 50 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich, które odbyły się w Nadleśnictwie Trzebież. Dodatkowo powstała kolorowanka o ww. tematyce w nakładzie 2000 egzemplarzy. Została ona przekazana do placówek edukacyjnych w 4 powiatach naszego województwa.

Kolorowanka

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)