Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

Chorzelin – Świnoujska Atlantyda

Dzięki środkom pozyskanym z programu PO RYBY 2007-2013, które przyznawał  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Rolnictwa i Rybactwa), udało się nam zrealizować projekt pt.  Wydanie książki oraz zorganizowanie wystawy „Chorzelin – Świnoujska Atlantyda”.

Organizacją, która oglosiła nabór wniosków, weryfikował wstępnie, a pózniej wyłoniła projekty do realizacji była Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński".

Książka

Nasz projekt pozwolił przybliżyć mieszkańcom Świnoujścia i okolic, a także turystom temat pięknej, lecz nieistniejącej już osady Chorzelin. Wypełnił on lukę informacyjną. Brakowało bowiem syntetycznej publikacji w języku polskim, która pozwoliłaby zgłębić to zagadnienie . Wystawa zaś wzmocniła przekaz i stała się zachętą do sięgnięcia po lekturę oraz poznania historii Chorzelina na własna rękę.

Wystawa w MDK Warszów

Celem naszej operacji było :

• wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta Świnoujścia,

• rozbudzenie świadomości mieszkańców na temat dziejów ich miasta oraz zbudowanie silnej więzi z Małą Ojczyzną poprzez przybliżenie dziejów Chorzelina,

• promocja regionu poprzez wykorzystanie trendu w ruchu turystycznym, jakim jest „turystyka zagadek” – czyli podążanie szlakiem tajemnic i pozostałości po dawnych czasach w oparciu o źródła historyczne, mapy i fotografie.

Operacja zakończyła się wielkim sukcesem. Prawie 1500 osób odwiedziło ekspozycję, a 500 egzemplarzy książki trafiło do turystów, mieszkańców oraz kluczowych instytucji Świnoujścia. Przez cały czas realizacji projektu do naszej Fundacji docierały bardzo pochlebne opinie i pełne życzliwości komentarze. Są plany dalszego rozwinięcia naszych działań. Pomysł zakłada spisanie, tudzież nagranie wspomnień ludzi, którzy żyli w Chorzelinie oraz ich bliskich.

Wernisaż wystawy Chorzelin – Świnoujska Atlantyda

Projekt doceniły także lokalne media, które przygotowały swoje materiały relacjonujące m.in. wernisaż wystawy:

http://www.tvslowianin.pl/index.php/1189

http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/33395/

http://swinoujskie.info/artykul/WystawaIKsiazkaOZapomnianejDzielnicySwinoujscia

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)