Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

EkoLab

Propagowanie konieczności ochrony powietrza to temat niezwykle ważny i trudny dla naszej cywilizacji, bowiem atmosfera wpływa w sposób istotny na pozostałe elementy przyrodnicze tj. glebę, szatę roślinną oraz wodę, a tym samym na zdrowie człowieka.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim przemysł oraz transport. Zatem, aby chronić powietrze powinnyśmy m.in. inwestować w ekologiczne środki transportu oraz modernizację i unowocześnianie istniejących technologii przemysłowych tak, by emitowały coraz mniej zanieczyszczeń. Kluczowym punktem jest też edukacja w tym obszarze, która przyczyni się do:

  • ograniczenie szkodliwej dla zdrowia i natury działalności człowieka na poziomie gospodarstwa domowego oraz świadomej polityki ekologicznej firm,
  • nabranie umiejętności podejmowania świadomych wyborów oraz przewidywania ich konsekwencji dla otoczenia,
  • zwiększenie liczby specjalistów z zakresu ochrony środowiska w przyszłości,
  • poprawa stanu atmosfery.

EkoLab
EkoLab

Wychodząc z założenia, iż edukacja jest jednym z podstawowych sposobów walki z powyższymi problemami, Fundacja Bielik przygotowała projekt EkoLab. Jego głównymi celami były:

  • promowanie proekologicznych zachowania w zakresie ochrony powietrza,
  • promowanie modelu konsumpcji opartej na zrównoważonym rozwoju.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 4 plenerowe warsztaty ekologiczne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, z następujących miejscowościach: Zieleniewo (podczas II Zlotu Turystycznego „Stargardzka Jesień”) , Babinek (podczas Dożynek), Bezrzecze (podczas Święta Pieczonego Ziemniaka), Warnice Przysiółek (podczas Święta Pieczonego Ziemniaka). Przygotowaliśmy także specjalnie przygotowane pomoce dydaktyczne – w postaci książeczek dot. ekologii, które były koloprtowane podczas laboratoriów.

Spotkania cieszyły sie ogromnym zainteresowaniem, zarówno młodszych i jak i starszych osób.

Zadanie współfinansowane było z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

EkoLab
EkoLab

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)