Fundacja Bielik
Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
logowanie

Zielony Myślibórz

Projekt „Zielony Myślibórz” został opracowany dla podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w tym również świadomości w zakresie energii odnawialnej i sposobów jej pozyskiwania. Projekt miał także posłużyć budowie znajomości środowiska przyrodniczego Pojezierza Myśliborskiego i promowaniu postaw ekologicznych.

Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez przeprowadzenie całodniowych warsztatów, w ramach których, wraz z podopiecznymi projektu, odwiedziliśmy:

 • Zakład Utylizacji Odpadów Eko-Myśl w Dalszem gm. Myślibórz, na terenie którego znajduje się nowoczesna sortownia odpadów oraz prowadzony jest odzysk energii z biogazu.
 • Izbę edukacji leśnej na wyłuszczarni nasion w Dębnie, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji leśnej i przyrodniczo-ekologicznej.

W ramach zajęć dzieci i młodzież otrzymały materiały o charakterze edukacyjnym związanym z ochroną przyrody i odnawialnymi źródłami energii. Materiały zostały opracowane i wydane w dwóch wersjach:

 • Dla dzieci kolorowanki związane z pozyskiwaniem zieloną energią.
 • Dla młodzieży broszury związane z pozyskiwaniem zielonej energii i zanieczyszczeniami środowiska.

W projekcie udział wzięło około 200 dzieci z terenu województwa. Głównym rezultatem realizowanego zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a w szczególności:

 • poznanie podstawowych pojęć ekologicznych,
 • rozbudzenie świadomości ekologicznej i podnoszenie jej,
 • czynna ochrona przyrody,
 • wytworzenie mody na ekologiczny styl życia,
 • ukształtowanie świadomości odnawialności energii i źródłach pozyskiwania „zielonej” energii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 • wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z zasobów przyrody (woda, energia), a także z rozsądnego korzystania z przedmiotów wytworzonych,
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody poprzez poznanie swojego otoczenia,
 • budowa znajomości środowiska przyrodniczego i kulturowego Pojezierza Myśliborskiego (bioregionalizm).

 

Kolorowanka
Kolorowanka

Zaloguj się poprzez Facebooka    |    Zaloguj się    |    Zarejestruj się teraz!
Dodajesz jako Gość (Zmień)