„American Party” nad jeziorem Stolsko: kultura i historia Ameryki lat 40. XX wieku

W dniu 17 września 2023 roku, w otoczeniu malowniczego jeziora Stolsko w Stolcu, zorganizowaliśmy wydarzenie o niezwykłej wadze kulturowej i historycznej – „American Party”. To nie była jedynie impreza w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Było to starannie zaplanowane przedsięwzięcie, mające na celu nie tylko przybliżenie uczestnikom atmosfery Ameryki lat 40. XX wieku, ale również zrozumienie jej wpływu na współczesny świat.

Amerykańska kuchnia: spotkanie tradycji z nowoczesnością

Segment kulinarny „American Party” stanowił nie tylko okazję do degustacji, ale przede wszystkim głęboką analizę kulturową. Uczestnicy, prowadzeni przez doświadczonych edukatorów w wiernie odtworzonych strojach z epoki, mieli szansę na pełne zrozumienie ewolucji amerykańskiej kuchni, jej korzeni, tradycji i wpływu na globalne trendy kulinarne.

W kuchni, tak jak w życiu, najprostsze rzeczy często przynoszą największą radość.

Taniec jako kulturowy most między pokoleniami

Muzyka i taniec, będące integralnym elementem wydarzenia, nie były jedynie formą rozrywki. Stanowiły one most łączący pokolenia, pozwalając uczestnikom na wczucie się w atmosferę tamtych lat, a jednocześnie refleksję nad uniwersalnością muzyki i tańca jako języka kultury. Dźwięki Cafe Jazz Trio, oddając atmosferę tamtych lat, stały się medium do głębszej analizy kulturowej.

 

Wojskowość jako Żywa Lekcja Historii

Segment dotyczący wojskowości przekroczył ramy zwykłej prezentacji sprzętu i mundurów. Stał się on głęboko edukacyjnym doświadczeniem, które pozwoliło uczestnikom zrozumieć konteksty geopolityczne działania różnych armii oraz docenić ich wkład w kształtowanie historii światowej. Członkowie grup Stowarzyszenie Zachód 1944SRH Monte Cassino zaprezentowali i omówili różnorodne mundury i stroje z tamtego okresu, a Przemysław Borkowski z pasją opowiadał o ich historii i znaczeniu.

 

Edukacyjne podejście do rozrywki dla najmłodszych

Dla młodszych uczestników przygotowano nie tylko gry i zabawy, ale cały program edukacyjny. Miały one na celu przybliżenie im kultury i tradycji amerykańskiej w sposób dostosowany do ich wieku, jednocześnie będąc źródłem wiedzy i inspiracji.

 

Spotkania z ekspertami: głęboki wgląd w historię

Wykłady i prezentacje, które miały miejsce podczas wydarzenia, były nie tylko źródłem wiedzy, ale również okazją do dyskusji i wymiany myśli z ekspertami w dziedzinie historii, takimi jak Dr. Łukasz Gładysiak czy Michał Rembas.

 

Podziękowania i refleksja

Na zakończenie pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji „American Party”. Dziękujemy sponsorom, uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację. Wydarzenie to stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia i docenienia bogactwa kulturowego Ameryki lat 40. XX wieku. Mamy nadzieję, że kolejne edycje pozwolą nam jeszcze bardziej zgłębić ten fascynujący temat.

Podziękowania na wsparcie i pomoc finansową: Gmina Dobra, Nadleśnictwo Trzebież, Lasy Państwowe, Pomorze Zachodnie.

Podziękowania także dla mieszkańców Stolca i gminy, Państwa Supernak, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Combat Group LUGER.